Felhasználási feltételek

Adatvédelem és felhasználási feltételek

Honlapunk használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a vigyazunkrad.webbeteg.hu portálnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.

Felhasználási feltételek

A vigyazunkrad.webbeteg.hu munkáját képzett szakorvosok segítik, akik írásaikkal az Ön jobb tájékoztatását szolgálják. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a weboldalon megjelenő cikkek, információk nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Az Ön felelőssége az is, hogy az itt olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Szerzői jogok

A vigyazunkrad.webbeteg.hu oldal teljes terjedelmében a H2Online Kft. munkatársainak szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatóak ki. Az oldal, vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A portálon található fotók, képek, videók is az oldal üzemeltetőjének tulajdona, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki. Az oldalon található fotók, képek másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatal tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A vigyazunkrad.webbeteg.hu domainnév szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználására csak a portált üzemeltető H2Online Kft. jogosult. A portálon található szerzői jogvédelem adat álló tartalmak használatához minden esetben az oldal üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges.

A hivatkozásainkról

Nagy gonddal válogatjuk meg azokat a szervezeteket, amelyekre oldalunkon internetes hivatkozásokat helyeztünk/helyezünk el, az általuk közölt információk helyességéért abban az esetben sem vállalunk semmilyen nemű felelősséget, ha Ön az oldalunkon talált hivatkozáson keresztül jutott el oldalaikra.

Örülünk annak és megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a vigyazunkrad.webbeteg.hu-ra mutató internetes hivatkozást helyez el. Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos azonban a vigyazunkrad.webbeteg.hu oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltüntetve azt.

Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor a vigyazunkrad.webbeteg.hu weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel árt vagy árthat a vigyazunkrad.webbeteg.hu weboldal hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép.

A H2Online Kft., a WEBbeteg.hu weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

Az adatkezelők neve:

H2Online Kft.

AIG Europe Magyarország Fióktelepe

Az adatkezelő címe:

4026 Debrecen, Csemete u. 20. 1133 Budapest, Váci utca 76.

Elérhetőség:

[email protected]

AIG Europe Magyarország Fióktelepe (1388 Budapest, Pf. 14.) illetve az 1/801-0801-es szám

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 16 év alatti kiskorú felhasználó adatkezelési hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A felhasználó a különleges adatainak kezeléséhez az írásbeli hozzájárulást - az „Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követően - az e-mail címére küldött URL-re történő kattintással adhatja meg.

A kezelt adatok köre

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok: felhasználó név, vezeték és keresztnév, e-mail cím, nem, lakóhely (megye, település irányítószám), születési idő, telefonszám

A felhasználó döntése alapján a regisztráció során megadható adatok:

  • A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A H2Online Kft. a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Az adatkezelés célja:

  • A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása („Orvos válaszol” rovatban kérdést tehet fel, szűrési emlékeztetőt állíthat be, hírlevelet igényelhet).
  • Az AIG Europe Magyarország Fióktelepe részére adatbázis kialakítása, melynek célja a biztosítási szolgáltatások értékesítése.
  • A látogató által megadott e-mail címet kapcsolattartási célból a H2Online Kft. felhasználhatja. A H2Online Kft. valamennyi megadott adatot felhasználhat statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és a H2Online Kft. által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.
  • A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai es statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

Az adatkezelők a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatják. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatokat az Adatkezelők addig jogosultak kezelni, amíg a leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.

Amennyiben a Felhasználó a későbbiekben nem szeretne hírlevelet kapni, akkor az [email protected] e-mailcímre küldött levelével leiratkozhat a hírlevélről.

Ha a Felhasználó a későbbiekben nem szeretne biztosítási ajánlatokat kapni, hozzájárulását bármikor visszavonhatja az AIG címére (1388 Budapest, Pf. 14.) küldött levélben, illetve telefonon, az 1/801-0801-es számon (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az adatai törlésre kerülnek.

Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az Adatkezelők a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

Személyre szabott reklámok/tartalmak

A felhasználó érdeklődési körének megfelelően, amennyiben a felhasználó igényelte a hírlevél küldési szolgáltatást a H2Online Kft. a hírlevelekben személyre szabott reklámokat/tartalmakat jeleníthet meg.

A felhasználók érdeklődési körének megfelelően az Adatkezelők személyre szabott reklámokat jeleníthetnek meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az AIG vagy megbízottja a jövőben biztosítási ajánlataival telefonon megkeresse.

Adatfeldolgozók megnevezése:

GTS Hungary Kft. (szerver hosting, rendszergazdai szolgáltatás)

Adatfeldolgozók címe: 2040 Budaörs, Ipartelep u. 13-15.

Adatfeldolgozás megnevezése:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. Az [email protected] címre érkező törlési igények végrehajtása.

Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat Magyarország területén a Pearl Hungary Kft. tulajdonában lévő szervereken tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot (személyes és különleges adat) az Adatkezelők biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azt senki nem ismerheti meg. A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a H2Online Kft. alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők ismerhetik meg. Az „admin” titkosított (https) csatornán keresztül érhető el. A H2Online Kft. ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

Adattovábbítás

Az Adatfeldolgozók tájékoztatják a felhasználót és a hozzájárulását kérik, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítják. Az adattovábbításról az Adatkezelők nyilvántartást vezetnek.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsák. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az [email protected] címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója

NAIH-66789/2013, NAIH-66790/2013

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat az [email protected] e-mail címen.

Felhasználói hozzájárulás

A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti amennyiben az e-mail címére érkezett, a H2Online Kft. által küldött URL-re kattint.

Hozzájárulás tartalma

„Elfogadom a felhasználási feltételeket és hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez.”

orvos válaszol

Válaszd ki kérdésednek megfelelő, az adott szakterülethez tartozó orvost, és tedd fel kérdésed.

Kérdezek

IGEN VAGY NEM? Klimax alatt lehetek terhes? Csontritkulas

További kérdések »
szűrés emlékeztető

Ezentúl soha nem felejted el éves szűrővizsgálataidat!

Megnézem
orchidea biztosítás

Tudj meg többet az Orchidea női daganatos megbetegedések biztosításról!

Megnézem

Mobilalkalmazás Letöltése

iPhone és Android platformon is elérhető!

Letöltöm
Impresszum Adatvédelemi és felhasználási feltételek